top of page
F elise-05-03.jpg

ELISE SOM REDAKTÖR

Med nästan 3 års erfarenhet av redaktörskap på heltid på Hegas förlag står jag nu redo för nya utmaningar!

I grunden har jag en kandidatexamen i förlags- och bokmarknadskunskap med speciell inriktning på barnlitteratur och serier.

Dessutom skriver jag sedan år 2015 serienyheter för tidskriften Bild & Bubbla och jag har jobbat på flertalet serieredaktioner genom åren där min utbildning inom projektledning har hjälpt.

Jag tar emot uppdrag som redaktör, förläggare och korrekturläsare och jag anpassar efter dina önskemål.

REDAKTÖRSUPPDRAG

Kvalifikationer och erfarenhet

augusti 2021–maj 2024

HEGAS FÖRLAG

Anställd 100% som redaktör för lättlästa barnböcker, ålderskategorier 6–8, 9–12 och 13+. Redigering av textmanus, kontakt med författare, illustratörer, översättare och sättare, lektörsläsning, sättning i Indesign, korrekturläsning och projektledning. Specialkompetens inom illustration med ett brett kontaktnätverk bland illustratörer.

Oktober 2020–

APART FÖRLAG

På Apart förlag har jag hjälpt till med sättning, korrektur, och administrationsarbeten för bland annat Kalle och Hobbe samlingsbok.
Jag har även lärt mig SEO och Facebook ads hantering, samt påbörjat digitalisering av Aparts katalog inför e-bokspublicering.

2019–2020

GOLDEN GARDEN, NOSTALGIC PATIO PUBLISHING

En serieantologi där mina uppgifter var framför allt sättning av tryckfärdig fil och korr ekturläsning. Mina ansvarsområden var även crowdfunding, ekonomi, marknadsföring, samt författarkontakt.

Januari 2017 till Mars 2017

RABÉN & SJÖGREN

Som del av min examen praktiserade jag på Rabén & Sjögren. Där arbetade jag både med deras barnboksutgivning och med de serier som de ger ut. Jag fick korrekturläsa text, sälja på mässor, ge förslag på ändringar i manus, med mera. Jag får fortfarande uppdrag från dem med jämna mellanrum.

2015–nuvarande

NOSEBLEED STUDIO FÖRLAG

Under min tid på Nosebleed Studio förlag har jag varit redaktör för serieböckerna Penguin Rumble 1 och 2, då jag gett feedback på teckningar och layout. Jag hanterar även kassaarbete, författarkontakt, korrekturläsning, bildredigering, och mer.

2015–2016

FREYA OCH FREY BIFROST BOOKS

Två serieantologier där jag ingick i en redaktion. Mina ansvarsområden var kontakt med tryckeri, ekonomi och fakturahantering, bearbetning av tryckfil, korrekturläsning, och diverse kringhantering. Jag har även haft delat ansvar kring försäljning och distribution.

2012

KLARA, FÄRDIGA, MANGA!, WASABI PRESS

En serietävling där 8 vinnare blev publicerade i en antologi. Boken trycktes i 2100 exemplar och blev helt finansierad med hjälp av sponsorer. Jag skötte all kontakt med författare, tryckeri och sponsorer samt genomförde all ekonomi, bearbetning av tryckfil, marknadsföring
och distribution.

IMG_4671_edited.jpg

UTBILDNINGAR

2017 VT

FÖRLAGS- OCH BOKMARKNADSKUNSKAP

Kandidatkurs, Lunds universitet. Kandidatexamen med uppsats om Mangaboomen. Kan läsas här.

2016 HT

SVENSKA: SPRÅKLIG INRIKTNING

Grundkurs, Lunds universitet

2014 HT och 2016 VT

BARNLITTERATUR

Grund- och fortsättningskurs, Lunds universitet. Uppsatsarbete om svensk manga.

September 2020 - augusti 2021

FÖRLAGS- OCH BOKMARKNADSKUNSKAP

Grundkurs, Lunds universitet. Redaktionellt arbete, förlagsjuridik, bok- och förlagshistoria, produktion och design, digital utgivning, pressrelease, marknadsplan, företagsekonomi, marknadsföring och marknadsanalys, kulturteori. Uppsatsarbete om litterära fankulturer.

2010-2011, samt 2013-2014

SERIESKOLAN I MALMÖ

Kvarnby Folkhögskola, första respektive andra året

ANSTÄLLNINGAR

Anställningar som lärare och redaktör genom åren. Notera att jag även har jobbat cirka 50% frilans medan jag var lärare.

Augusti 2021–maj 2024

HEGAS FÖRLAG

Anställd 100% som redaktör för lättlästa barnböcker, ålderskategorier 6–8, 9–12 och 13+. Redigering av textmanus, kontakt med författare, illustratörer, översättare och sättare, lektörsläsning, sättning i Indesign, korrekturläsning och projektledning. Specialkompetens inom illustration med ett brett kontaktnätverk bland illustratörer.

Augusti 2013–nuvarande

SERIE OCH MANGATECKNINGSLÄRARE, ANSTÄLLD 40%, KULTURSKOLAN MALMÖ

  • Eget ansvar för upplägg av varje lektion

  • Medverkat och ansvarat för flera utställningar

  • Elever mellan 9 till 19 år

Augusti 2020–nuvarande

FOTO- OCH FILMLÄRARE, ANSTÄLLD 30%, KULTURSKOLAN HÄSSLEHOLM

Eget ansvar för upplägg av kurser.

Augusti 2019–Februari 2020

BILDLÄRARE, ANSTÄLLD 50%, BJÖRKENÄSSKOLAN

  • Eget ansvar för upplägg av lektioner

  • Åk 4-9

Augusti 2018–Juni 2019

BILD OCH SERIETECKNINGSLÄRARE, ANSTÄLLD 40%, BRYGGERIETS GYMNASIUM

  • Medverkande i flertalet grupparbeten

  • Ansvarig för fansinskapande och tryckerikontakt

bottom of page